15 Kasım 2011 Salı

PEYGAMBERİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ

RİYAZÜ’S-SALİHÎN

[PEYGAMBERİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ]        -I-       (1-10. HADİSLER)

1.      Yapılan işlerden sevap kazanmayı sağlayan nedir?
      a) Azim   b) Liyâkat   c) Ciddiyet    d) İyi niyet

2.      İnsan salih bir amelde bulunmaya kalbiyle niyet etmiş ancak diliyle etmemişse sonuç ne olur?
      a) Ameli boşa çıkar   b) Sevap alamaz  c) Ecrini alır   d) Ceza görür

3.      İnsan dünyevî bir çıkar için dini kullanırsa ahirette nasıl bir muamele görür?
      a) Azaba uğrar     b) Mükâfat alır   c) Sevap alır   d) Bir şey olmaz

4.      Bir savaşı, “Allah yolunda” olarak nitelemek için hangi ölçüt aranır?
      a) Cesaret gösterisi yapılmış mıdır?  d) Millet korunmuş mudur?
      c) Zafer kazanılmış mıdır?    b) İslam’ın yücelmesi amaçlanmış mıdır?      
5.      Hasta olduğu için savaşamayıp Medine’de kalan inananların durumu aşağıdakilerden hangisiyle denktir?
      a) Savaştan kaçanlarla    b) Mazeretsiz olarak kalanlarla
      c) Sefere çıkanlarla        d) Münafıklarla

6.       Mazeretleri sebebiyle Allah Rasûlü’yle birlikte sefere çıkamayanlar  hangi konuda ortak olurlar?
      a) Çekilen sefer sıkıntısında   b) Kazanılan ecirde
      c) Kazanılan ganimette            d) Savaş tehlikesinde

7.      Müminin birisine vermek istediği sadaka, başka birisinin eline geçerse durum ne olur?
      a) Sevabından mahrum olur     b) Veren ulaşmamasından sorumludur
      c) Sadakayı veren ecrini alır    d) Sadakayı alan günaha girer

8.      Sadakanın makbul  olması için öncelikli olarak hangi  esasa dikkat etmek gerekir?
       a) İhtiyaç sahibine vermek    b) En yakınımıza vermek
       c) Mescitte vermek               d) Allah rızası için vermek

9.       Mümin mirasçısı varken malının ne kadarını sadaka olarak dağıtabilir veya bir başkasına  hediye edebilir?
       a) 1/3 (üçte birini)      b) 1/2 (yarısını)
       c) 1/1 (tamamını)       d) Hepsi mirasçılarının hakkıdır

10.   Müminin malını tasadduk etme (sadaka olarak verme) miktarında neden sınırlama vardır?
       a) Kötülerin eline geçmemesi için  b) Niyet etmediği için
       c) Ailesi fakir düşebileceği için       d) İsraf olduğu için

11.   Birbirine kılıç çeken müminlerden ölenin de öldürenin de cehennemlik olmasının sebebi nedir?
       a) Her ikisi de birbirini öldürmek istediği için  d) Dost olmadıkları için
       c) Barış zamanında kavga çıkardıkları için   b) Ölüm olayı kılıçla gerçekleştiği için     

12.   Yaptıkları iyilikleri anlatarak Allah’a dua eden ve bu şekilde mağaradan kurtulacaklarını uman üç arkadaşın anlattıkları iyilikleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a ) Ana-babaya iyi davranmak      d) Zinadan caymak, geri durmak   
c) İşçisinin kendisinde kalan malını korumak   b) İçkiyi ve kumarı bırakmak

DOĞRU (D) ve YANLIŞ (Y) OLANLARI İŞARETLEYİNİZ:
13.   Allah Teâlâ insanların bedenlerine ve yüzlerine değil, kalblerine bakar.
14.   Allah Teâlâ kulunun tövbe etmesinden dolayı hoşnut olur.
15.   Başkası için bir bırakılan sadakayı alan kişi, aldığını iade etmelidir.
16.   Bir kişi namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler ona dua ederler.
17.   Bir kimsenin câmide cemaatle kıldığı namaz, işyerinde ve evinde kıldığı namazdan yüz yirmi küsur derece daha sevaptır.
18.   Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder.
19.   İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren cehennemde, ölen cennettedir.
20.   İnsanoğlunun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz.
21.   Cesaretini göstermek ve kendine “yiğit adam” dedirtmek için savaşan kimse Allah yolundadır.
22.   Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenâb–ı Hak bunu yapılmış “bir” iyilik olarak kaydeder.
23.   İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa onunla yetinir.
24.   Kâ`b İbni Mâlik tövbesinin kabul edilmesine şükür olarak bütün malını Allah ve Resûlullah uğrunda fakirlere dağıttı
25.   Pişman olarak tevbe eden Kâ`b İbni Mâlik sadece Resûlullah ve arkadaşları tarafından tebrik edilmiştir.
26.   Kim bir kötülük yapmak isteyip de vazgeçerse, Cenâb–ı Hak bunu “bir” kötülük olarak kaydeder.
27.   Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün Allah’tan bağışlanma diler, tövbe ederdi.
28.   Kişinin mirasçılarını muhtaç bırakması, zengin bırakmasından hayırlıdır.
29.   Tebük Gazvesi’ne katılmayan üç sahâbînin tevbelerinin kabulüne dair, olaydan elli gün sonra Enfâl Sûresi’nin 117-119 ayetleri nazil oldu.
30.   Resûl–i Ekrem zina nedeniyle cezalandırılan kadının cenaze namazını kılmamıştır.

CEVAP ANAHTARI

1. d w 2. c w 3. a w 4. b w 5. c w 6. b w 7. c w 8. d w 9. a w 10. c w 11. a w 12. b w 13. D w 14. D w 15. Y w 16. D w 17. Y w 18. D w 19. Y w 20. D w 21. Y w 22.  D w 23. Y w 24. Y w 25.  Y w 26. Y w 27. D w 28. Y w 29. Y w 30. Y w
Yorum Gönder

Yorum Yazınız

far-ling

Balıklar