8 Aralık 2009 Salı

Ölümün Başlangıcı

Ölümün Başlangıcı

îbn-i Ebi Şeybe ve İmam Ahmed'in ... Hasan'dan rivayetine göre;

-Allah Adem ve zürriyetini (1)yarattığı zaman meleklere

«Yer bunları istiap edemez.» demişler.

Allah (Azze ve Celle):

«Ben içlerine ölümü bırakacağım.» demiş.

Melekler:

«Öyle ise hayat onlara hoş gelmez.»

Allah (Azze ve Celle):

«Ben onların kalplerine emel yerleştireceğim diye onlara emretmiştir.

Ebu Nuaym'ın Hilye'de mücahit'den rivayetine göre: Adem as) yere indiği zaman Rabbı ona şöyle dedi: ,

Yıkılmak için yap, ölüm için doğur. (2)


(1)- Adem'in yaratı İm asiyi a genetik olarak zürrlyetl de yaratılmış olur. Müteıckn

(2)- İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 17.

Yorum Gönder

Yorum Yazınız

far-ling

Balıklar