8 Aralık 2009 Salı

Cennet ve Cehennem

Cennet ve Cehennem

Ahiret hayatının, hesap ve mizandan sonraki en önemli ve kalıcı par­çası cennet ve cehennemdir.

Cennet, ebedî mükâfat yeri, cehennem ise ebedî ceza yeridir. Ne cen­ne­tin güzellikleri, ne de cehennemin korkunçluğu dille ifade edilir gibi değil­dir.

Kur’ân-ı Kerim’de “cennet” kelimesi yalın olarak 66 kez, ayrıca ta­kı­larla birlikte birçok kez; Cennet bahçeleri anlamına gelen “cennât” keli­mesi de 69 kez geçmektedir.

“Cehennem” kelimesi de 77 kez, aynı anlama gelen “cahîm” keli­mesi 25 kez, yine aynı anlamda kullanılan ve ateş demek olan “nâr” keli­mesi birçok defa Kur’ân-ı Kerim’de yer almıştır.

Bütün bunlar, dünya hayatının sona ermesi ve âhiretin başlama­sıyla birlikte çetin bir hesap döneminin kesinlikle yaşanacağını, şaşmaz ilahî ada­letin tecelli edeceğini açıkça haber vermektedir. (1)


(1)-Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 284.

Yorum Gönder

Yorum Yazınız

far-ling

Balıklar