3 Eylül 2009 Perşembe

Zinanın Büyük Günah Olduğu

Zinanın Büyük Günah Olduğu

2310. …Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’dan; demiştir ki: Ey Allah’ın Rasûlü, en büyük günah hangisidir? diye sordum da Rasûl-i Ekrem;

“Seni yaratmış olduğu halde Allah’a şirk koşmalıdır,” buyurdu.

Sonra hangisidir? dedim. (O);

“Seninle beraber yemesinden korkarak çocuğunu öldürmendir,” diye cevâp verdi.

Sonra hangisidir? dedim.

“Komşunun helâliyle zina etmendir,” buyurdu. Abdullah b. Mes’ûd dedi ki, Yüce Allah Peygamber (s.a.)’in bu sözünü doğrula mak için şu âyet-i kerîmeyi indirdi; “Allah’ın hâlis kullan o kimse lerdir ki, Allah’la beraber başka bir tanrıya dua etmezler, Allah’ın (öldürülmesini) haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler. Zînâ da etmezler. Her kim de bunları yaparsa ağır cezaya çarpar.”

Ravi: Ebu Davud

http://islamhayati.bir.tc/2009/07/29/zinanin-buyuk-gunah-oldugu/

Yorum Gönder

Yorum Yazınız

far-ling

Balıklar